Bangladesh: Pasbekeerde christenen gedwongen terug te keren tot de islam

In de week van 6 juli vroegen we u te bidden voor de 41 bekeerlingen in Nilphamari, die door islamitische dorpsgenoten waren aangevallen en dwarsgezeten.

Aanvankelijk weigerde de politie de aangifte van het geweld op te nemen, maar later heeft de politie toch een speciaal team in het dorp gestationeerd om de christenen te beschermen. Het team is echter na een week alweer vertrokken.

De moslims hebben hiervan gebruik gemaakt door de bekeerlingen onder bedreiging met geweld en onder misleiding terug te bekeren tot de islam. Ook kregen sommigen geld en voedsel aangeboden. Volgens evangelist Sanjoy Roy zouden 27 christenen hiervoor zijn gezwicht. Sommigen werden de moskee ingesleept en gedwongen hun vingerafdruk onder een verklaring te zetten. De meesten konden niet eens lezen. Veertien andere bekeerlingen hebben nog niet toegegeven, maar zij staan onder grote druk.

De bekeerlingen worden zwaar geboycot. De vissers is verboden om in de rivier hun netten uit te werpen. De dagloners onder hen krijgen geen werk meer aangeboden en de fruitventers hebben geen klanten meer; niemand in het dorp durft nog contact met de christenen te hebben. Ook mogen de christenen geen gebruik maken van de dorpswaterput. Velen vrezen voor hun leven.

Bid voor de christenen van Nilphamari, dat zij weer politiebescherming krijgen.

Bid voor degenen die weer moslim geworden zijn. De meesten beseffen niet eens wat zij gedaan hebben, omdat zij niet kunnen lezen of schrijven.

Bid voor degenen die standvastig gebleven zijn, dat zij standvastig blijven, en een voorbeeld zullen zijn voor anderen.
Bid dat de christenen (sociale) hulp ontvangen. Open Doors heeft voedsel en medicijnen uitgedeeld en een put geslagen, zodat ze niet zonder water zitten.