Indonesië: broeder Abe

Door de vrijlating van de drie zondagsschoolleraressen in Indonesië zouden we bijna Abe Bentar uit Tasikmalaya vergeten.

Op 8 maart 2006 werd hij uit z’n huis gelokt en door een menigte moslims in elkaar geslagen. Dat ging door totdat de politie hem meenam naar het bureau. Aanvankelijk zat hij in hechtenis voor z’n veiligheid, maar later is er een aanklacht tegen hem ingediend. De rechtbank oordeelde dat Abe “de gevoelens van de moslims had gekwetst en onrust in de samenleving had verspreid” (door te evangeliseren onder moslims). Hij werd veroordeeld tot 4,5 jaar hechtenis. Hij zit in de gevangenis van Ceribon.

Abe krijgt veel bezoek in – maar wel van moslims, die hem bedreigen en weer moslim willen maken. Vanwege de grote afstand (550 km.) kunnen zijn vrouw en dochter hem zelden bezoeken.

Bid voor Abe’s gezondheid. Hij verblijft al een aantal maanden in de ziekenboeg van de gevangenis. Zijn vrouw en dochter maken zich ernstig zorgen over zijn geestelijke en lichamelijke toestand.

Bid dat hij standvastig blijft en niet toegeeft aan de verleiding weer moslim te worden.

Bid ook voor zijn vrouw Waty (37) en dochter Rinda (15).