Christen in Eritrea doodgemarteld

Een 33-jarige Eritrese christin is op 5 september in gevangenschap doodgemarteld, omdat zij weigerde een verklaring te ondertekenen waarin zij haar geloof afzwoer.

Achttien maanden geleden werd Migsti Haile samen met negen andere ongetrouwde vrouwen gearresteerd tijdens een kerkdienst in Asmara.

Half augustus werd bekend dat deze groep vrouwen was overgeplaatst naar een militair opleidingskamp, waar zij blootstaan aan zware mishandeling.

Het afgelopen jaar zijn minstens vier christenen in gevangenschap in Eritrea overleden. Op 15 februari bezweek Magos Solomon Semere aan de gevolgen van marteling in Assab en 17 oktober 2006 stierven twee andere christenen aan hun verwondingen.

In mei 2002 heeft Eritrea de meeste kerkgenootschappen verboden. Sindsdien heeft Eritrea talloze kerkgangers gearresteerd. Op dit moment zitten er minstens 2000 christenen om hun geloof in hechtenis.

Bid voor de nabestaanden van Migsti Haile.

Bid vooral ook voor haar 9 medegevangenen, die ook gemarteld worden.

Bid voor de 2000 christengevangenen in Eritrea. Sommigen zitten al meer dan vier jaar vast.

Bid dat zij de kracht krijgen om vast te houden aan hun geloof in Jezus Christus.

Bid dat Eritrea zich iets aantrekt van de internationale protesten en dat er weer vrijheid van godsdienst komt.