Turkse evangelisten blijven gevangen

De twee Turkse evangelisten, Hakan Tastan en Turan Topal, blijven voorlopig nog in hechtenis. Hun rechtszaak is verdaagd naar 13 maart. De rechter wil eerst nog eens twaalf getuigen horen.

Oktober 2006 werden zij ervan beschuldigd dat ze de Turkse identiteit beledigd, de islam gesmaad en een geheim bestand vergaard hadden met namen van mensen wie ze een bijbelcursus wilden aanbieden.

In juli jl. vroeg de openbare aanklager om onmiddellijke vrijlating, omdat er “geen enkel stuk geloofwaardig bewijs” bestond tegen de twee mannen. Hij is inmiddels vervangen door een ander.

Publiek en media oefenen veel druk uit op de rechters om de twee ex-moslims te veroordelen. Een van de rechters heeft zich onder druk van de aanklagers teruggetrokken. De advocaat van de twee beschuldigt het hof ervan dat ze de zaak minstens een jaar willen rekken.

Bid dat er geen nieuwe (valse) getuigen gevonden worden en dat Hakan en Turan op 13 maart worden vrijgesproken.

Bid dat ze in de gevangenis goed behandeld worden.

Bid dat de Turkse media ermee ophouden om de rechterlijke macht onder druk te zetten.