Bid voor de gevangenen

Deze week willen we u vragen om te bidden voor de vele mensen die Kerstfeest in gevangenschap moeten doorbrengen vanwege hun geloof in Christus. Het gaat om vele duizenden. In de meeste gevallen kennen wij hun namen niet. Wij noemen hier slechts enkele namen om model te staan voor al die andere gevangenen,van wie God de namen in zijn handen geschreven heeft. De broeder Abe in Indonesië, Nikolai Zoelfikarov in Oezbekistan, Zhang Rongliang in China. In Noord-Korea zitten tienduizenden christenen gevangen en in Eritrea tweeduizend. Ook in Mexico zitten tientallen christenen onschuldig gevangen, als zondebok voor een moordpartij waar zij niets mee te maken hebben.

Vraag of God hun Kerstfeest in hun hart wil geven.

Bid ook voor hun naaste familie die zich ongerust maken over hun geliefden.