Eritrea: verboden te geloven

Sinds 2002 zijn de meeste kerkgenootschappen in Eritrea verboden. Alleen de Orthodoxe, de Katholieke en de Lutherse kerk zijn toegestaan, maar zij staan onder strenge controle van de overheid. De verboden protestantse, evangelische en pinksterkerken hebben naar schatting zo’n 20.000 leden.

Volgens onze gegevens zitten er minstens tweeduizend christenen gevangen om hun geloof, dat is dus tien procent van de verboden kerken. Zij kunnen vrijkomen als zij een verklaring tekenen dat zij niet meer naar een verboden kerk gaan of op een andere plaats samenkomen. Meestal kennen we de namen niet, maar een enkele keer wordt zo’n naam toch bij ons bekend.

Wilt u bidden voor Kedane Weldu? Hij is voorganger van de verboden Mulu Wengel (Volle Evangelie)gemeente in de wijk Gezu-Banda van Asmara. Hij zit al bijna vier jaar in de gevangenis.

Als u voor Kedane bidt, laat hem dan model staan voor die andere tweeduizend christenen van wie we de naam niet weten. Veel van zijn gemeenteleden zijn tegelijk met hem gearresteerd.