Hoop voor Turkse evangelisten

De twee Turkse evangelisten, Turan Topal en Hakan Tastan, zitten sinds oktober 2006 gevangen. Hun misdaad is dat zij geïnteresseerde mensen een bijbelcursus hebben aangeboden. Daar kun je in Turkije niet voor veroordeeld worden, dus hebben tegenstanders hen ervan beschuldigd dat zij de islam gesmaad en de Turkse identiteit beledigd hebben. Op grond van dat laatste zijn veel Turken onterecht veroordeeld tot zware straffen. Die wet is zeer omstreden.

De zaak is al verschillende keren voorgekomen, maar werd telkens weer uitgesteld, omdat de getuigen niet op kwamen dagen. De volgende zitting is gepland voor 24 juni.

Intussen is onder druk van onder andere de Europese Unie wetsartikel 301 afgezwakt. Deze wet veroordeelde belediging van de Turkse identiteit.

Hiermee is de kans dat Hakan en Turan alsnog veroordeeld worden kleiner geworden.

Bid dat Hakan en Turan goed behandeld worden in de gevangenis. Dat is in Turkije niet vanzelfsprekend.

Bid dat de rechtszaak niet opnieuw wordt uitgesteld en dat zij worden vrijgesproken.

Bid dat andere evangelisten hierdoor moed vatten.