Eritrea: voorgangers hangt doodstraf boven het hoofd

Vier voorgangers die gevangen zitten in Eritrea lopen het risico ter dood te worden veroordeeld. Bronnen in Eritrea melden dat ze waarschijnlijk worden aangeklaagd voor verraad, waarop in het Afrikaanse land de doodstraf staat.

Volgens de Eritrese wet mag iemand zonder aanklacht niet langer dan dertig dagen worden vastgehouden. De vier christenen in kwestie zitten echter al vier jaar vast zonder dat er ooit een officiële beschuldiging is ingediend. Nu het erop lijkt dat ze terecht moeten staan voor verraad, verkeren de familieleden en kerkgenoten van de voorgangers in grote onzekerheid over hun lot.

In Eritrea zitten naar schatting zo’n tweeduizend christenen vast onder onmenselijke omstandigheden. Afgelopen weekend werden weer 25 christenen opgepakt. Onlangs liet Eritrea 25 andere christenen gaan. Zij moesten wel omgerekend 3700 euro borg betalen. De meesten van hen hebben bezittingen in onderpand gegeven om toch vrij te kunnen komen.

Bid dat de vier christenen niet worden beschuldigd, maar spoedig vrijkomen.

Bid voor alle gevangen christenen in Eritrea, dat ze volharden, de Here Jezus trouw blijven en kunnen getuigen van Zijn liefde.

Bid dat hun beproeving spoedig ten einde zal komen.

Bid ook dat God de harten van de regeringsleiders, de militairen, politieagenten en bewakers verzacht.