Evangelist ‘Fiets’ en zijn vrouw vrijgelaten in China

Zhang Mingxuan, beter bekend als evangelist ‘Fiets’, en zijn vrouw zijn op 29 augustus in Henan vrijgelaten, na een verplichte ‘vakantie’ van drie weken. Zij werden in deze periode op vier verschillende locaties vastgehouden. Pas na 16 september, als de Paralympics afgelopen zijn, mogen ze terugkeren naar Beijing. Samen met een andere voorganger werden Zhang en zijn vrouw op 6 augustus gearresteerd en uit Beijing verdreven omdat zij, volgens de verantwoordelijke ambtenaar “de harmonie van de Beijingse Olympische Spelen verstoren.” Tijdens hun gevangenschap zijn ze goed behandeld, aldus een bericht van China Aid Association.

Dit in tegenstelling tot de behandeling van broeder Shi Weihan, eigenaar van een christelijke boekwinkel en huiskerkleider. Hij zit sinds maart 2008 gevangen en is onlangs overgebracht naar het Beijing Haidian District Detention Center. Volgens bekenden die hem daar bezochten gaat het erg slecht met hem en is hij nauwelijks nog herkenbaar voor zijn naaste vrienden.

Dank God voor de vrijlating van broeder Zhang en zijn vrouw.

Bid God of hij bij broeder Shi Weihan wil zijn en de pogingen die gedaan worden om hem vrij te krijgen, wil zegenen.