Iran: Twee bekeerde moslims vrijgelaten

Iran heeft twee christenen die vast zaten wegens ‘geloofsafval’ onverwacht vrijgelaten. Het gaat om Mahmoed Matin Azad en Arasj Basirat.

De 52-jarige Matin en de 44-jarige Basirat zaten sinds 13 mei gevangen. Ze waren moslim en hebben zich tot het christelijk geloof bekeerd. Ze maakten deel uit van een huisgemeente in Shiraz.

Wij maakten ons juist grote zorgen om hen, omdat op 9 september het Iraanse parlement een wetsvoorstel heeft aangenomen dat de doodstraf verplicht stelt op afval van de islam.

Dank God voor hun vrijlating.

Bid dat zij verder met rust gelaten worden en voor genezing van de trauma’s die het gevolg zijn van de behandeling tijdens hun gevangenschap.

Volgens officiële bronnen zouden er in Iran nog minstens 43 mensen vast zitten wegens het verlaten van de islam. Bid voor hen.

Bid ook voor de duizenden moslims die zich tot het christelijke geloof bekeerd hebben. Zij maken zich grote zorgen.

De genoemde wetswijziging is nog niet officieel van kracht, ook al heeft het parlement hem aangenomen. Bid dat die wet nooit van kracht wordt.