Gevangen christenen in Laos vrijgelaten

Drie voorgangers, Sompong (32), Boot (18) en Khamvan (18), die in augustus werden gearresteerd, zijn vrijgelaten. Zij werden begin augustus gevangen genomen in het dorp Boukham, provincie Savannakhet, toen zij weigerden Christus te verloochenen.

Tijdens hun gevangenschap zijn zij gemarteld en sterk onder druk gezet.
Een rapport van Compass Direct meldt dat de gelovigen op 16 oktober zijn vrijgelaten. De vrijlating ging in tegen de wens van de dorpsleider, die gedreigd had dominee Sompong een levenslange straf in een zwaar beveiligde gevangenis te bezorgen.

Dank God voor de vrijlating van deze broeders en bid of Hij de christenen in Laos moed en kracht wil geven om vrijmoedig van Hem te blijven getuigen en Zijn naam niet te verloochenen.