Bangladesh: Onder druk om geloof in Jezus Christus op te geven

Door een menigte van 4.000 mensen werd voorganger Jhontu Biswas (31) uit Bangladesh toegeschreeuwd, omdat hij moslims en armen zou hebben bekeerd tot het christendom door ze geld te geven. Maar schreeuwen is niet het enige dat de extremistische moslims in zijn omgeving doen. Al meer dan een jaar wordt de Bengaalse dominee op allerlei manieren onder druk gezet om zijn geloof in Jezus Christus op te geven en zich te bekeren tot de islam.

“Als je je tot de islam bekeert en vergeving vraagt aan Allah omdat je christen was, zullen we je niets doen en je vrijlaten”, zeiden politieagenten tegen de predikant, toen hij was opgepakt voor drugsbezit en –handel. Volgens Biswas was de zak met drugs niet van hem, maar was die door extremistische moslims bij zijn kerk neergezet. Dagen achtereen probeerden de agenten de dominee tot de islam te bekeren, maar Biswas gaf niet toe. “Daarna sloegen ze me met stokken.”

Biswas was een van de eerste christenen in het gebied waar hij woont. Dit gebied wordt door moslims gedomineerd. De Bengaalse voorganger begon een aantal jaren geleden het Evangelie te verkondigen, waarna meer dan tweehonderd mensen tot geloof in Christus kwamen.

Dank dat Jhonta Biswas in zijn omgeving al veel van Jezus Christus heeft kunnen vertellen.

Bid dat mensen zoals Jhontu Biswas de druk om zich van het christendom af te wenden, kunnen weerstaan.

Bid voor de verdere verspreiding van het Evangelie, waarmee Jhonta Biswas in zijn regio begonnen is.