Iran arresteert vijftig ‘afvalligen’ op één dag

21 januari was een zwarte dag voor de Kerk van Iran. Op die dag werden waarschijnlijk wel vijftig christenen gearresteerd. Wij maken ons zorgen om onder meer Jamal Ghalishorani (49) en zijn vrouw Nadereh Jamali uit Teheran. Zij werden ’s morgens vroeg door de politie van hun bed gelicht. Het is niet bekend waar zij nu zijn. Het echtpaar was lid van een huiskerk. Jamal is al dertig jaar christen en zijn vrouw vijftien jaar. Hun dochter van dertien is bij familie ondergebracht.

Volgens een Iraanse bron zijn de aanhoudingen onderdeel van een golf van arrestaties, die al enige maanden duurt. “Vroeger kwam er na enige tijd een einde aan zo’n golf, maar deze lijkt alleen maar sterker te worden.”

Bid voor Jamal en Nadereh, dat zij niet gemarteld worden en gauw weer vrij komen.
Bid ook voor hun dochter, die niet eens weet waar haar ouders zijn.
Bid ook voor de andere gearresteerde christenen in Iran. Waarschijnlijk zijn de meesten ex-moslims, maar op 21 januari is ook een Armeense christen gearresteerd. Zijn naam is Hamik Chatsjikian.