Iran: Training sterkt geheime gelovigen

Soussan uit Iran is een van de vele deelnemers aan een door Open Doors georganiseerde training om meer te leren over het christelijk geloof. Ze kwam er gesterkt vandaan.

Soussan is enorm ambitieus om voor God aan het werk te gaan. “Ik heb een talent voor piano spelen en begeleid de aanbidding. We moeten alleen wel zacht zingen vanwege de veiligheid. Ik evangeliseer ook graag. Ik heb goede vrienden van me over Jezus verteld en zes kwamen tot geloof.”

Soussan is ook actief in een bijbelstudiegroep. Daar wil ze heel graag doorgeven wat ze op de training leerde. “Dat ik hier de waarheid te horen heb gekregen, geeft me heel veel kracht. Nu kan ik in mijn groep veel beter ingaan op moeilijke vragen en de leer van de islam. Ik vond het vaak lastig om vragen te beantwoorden, maar na deze training ben ik klaar om dat te doen.”

Wij geven regelmatig trainingen om geheime gelovigen meer te leren over de Bijbel en wat het in de praktijk inhoudt om als christen te leven. Ook leren de cursisten hoe ze om kunnen gaan met vervolging.

Bid dat Soussan de juiste woorden vindt om in haar bijbelstudiegroep te delen wat ze leerde op de training.

Bid dat alle deelnemers aan de trainingen in Iran groeien in hun geloof door wat ze hebben geleerd.

Bid voor bescherming van de deelnemers aan de training, bid dat hun omgeving geen vragen zal stellen over waar ze waren tijdens de trainingsperiode.

Bid ook voor de voortgang van deze trainingen, er is in Iran grote behoefte aan christelijk onderwijs.