Noord-Afrika: Weer twee geheime gelovigen vast

In Noord-Afrika zijn opnieuw twee christenen opgepakt, omdat ze de islam hebben verlaten en christen zijn geworden. Een aantal weken geleden schreven we over de situatie van twee andere ex-moslims, Jabr en Mahjub (niet hun echte namen), die wilden samenkomen om God te eren. Die ontmoeting mislukte, de twee werden in januari gearresteerd.

Nu blijkt dat twee anderen een maand geleden zijn opgepakt. Aangenomen wordt, dat ze onder grote psychische druk worden gezet om zich weer tot de islam te bekeren en informatie over andere christenen te geven. Ook is de kans erg groot dat ze lichamelijk gemarteld worden.

Een bron die in het gebied actief is, vertelde ons dat er wellicht een aanklacht tegen de mannen wordt ingediend. Daarin zouden ze dan worden beschuldigd van moslimextremisme en daarop volgt mogelijk executie. De bron zegt dat ervoor is gekozen om de mannen moslimextremisme ten laste te leggen, omdat bekering tot het christendom officieel niet strafbaar is. Dat deze aanklacht er komt, is niet officieel bevestigd.

Bid om kracht voor de vier christenen die in Noord-Afrika vastzitten. Bid dat ze elkaar blijven bemoedigen.
Bid dat er geen aanklacht tegen hen wordt ingediend, maar bid voor hun vrijlating.