Steun verspreiding van Noord-Koreaanse Bijbels

Ondanks de grote risico’s zien Noord-Koreaanse christenen er verlangend naar uit om het Woord van God in hun handen vast te houden. Ze willen het Woord zelf bestuderen, anderen eruit onderwijzen en de hoop van Jezus Christus met hen delen.

De SDOK voert op dit moment een project uit om Bijbels te verspreiden onder christenen in Noord-Korea en onder Noord-Koreaanse vluchtelingen in China. Wij vragen u in de eerste plaats om dit risicovolle project met uw gebeden te ondersteunen.

Daarnaast nodigen wij u uit om dit project financieel te steunen. De totale kosten van het drukken en verspreiden van één Bijbel bedragen €4,70.
Uw gift ter ondersteuning van dit project is hartelijk welkom op giro 24 93 00 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem, onder vermelding van ‘Bijbelverspreiding Noord-Korea’.