Pakistan: Christenen gedood bij aanvallen

De snippers papier moesten dienen als confetti bij een bruiloft in Pakistan. Maar volgens moslimextremisten waren die snippers gemaakt van bladzijden uit de koran. En vanwege die vermeende ontheiliging van de koran trok een woedende moslimmenigte op 1 augustus door de stad Gojra. Daarbij vonden minstens veertien christenen de dood.

Onder de doden zijn vrouwen en kinderen. Toen meer dan vijftig huizen van christenen in brand werden gestoken, liepen veel mensen brandwonden op. De veertien doden zijn vermoedelijk allemaal bezweken aan hun verwondingen, omdat ze niet op tijd medische hulp kregen. Er was geen mogelijkheid om naar het ziekenhuis te gaan, omdat wegen werden geblokkeerd door de moslimextremisten. Daardoor werd ook de brandweer gehinderd in zijn werk.

Twee dagen eerder had het gerucht over de ontheiliging van de koran zich al in de stad Faisalabad verspreid. Die stad ligt op zo’n 50 kilometer afstand van Gojra. Toen werden zestig huizen van christenen geplunderd.

Bid voor de christelijke minderheid in Pakistan. Slechts 2 procent van de 160 miljoen inwoners van Pakistan is christen. De christenen staan onder enorme druk en verkeren in grote angst. Bid om bescherming van de christenen en bid voor kracht en moed om vast te houden aan het Evangelie.

Bid ook voor de families die rouwen om het verlies van dierbaren die het leven lieten bij het geweld van afgelopen week. Bid om Gods genade en troost voor deze mensen.