Iran: Geheime politie zet Rostam voortdurend onder druk

“De laatste maanden heb ik veel problemen gehad. Ik ben verschillende keren opgepakt. Dat alleen al zorgt voor grote druk. De geheime politie wil alles weten van christenen die in celgroepen komen en wil weten waar we samenkomen.” Rostam uit Iran en zijn gezin leven al lange tijd continu in angst om te worden opgepakt. Op allerlei manieren wordt het gezin onder druk gezet. “Mijn vrouw raakte volkomen in paniek toen de politie de laatste keer bij ons thuis kwam en dreigde ons 9 jaar oude dochtertje te verkrachten.”

Rostam is een christen met een moslimachtergrond. “Een aantal jaren geleden hoorde ik van familieleden dat ze christen waren geworden. Ik ging er naartoe om te vertellen dat zij fout zaten. Het liep compleet anders dan ik had gedacht. Ik verliet hun huis en had Jezus Christus aangenomen als mijn Redder.”

Rostam ervaart sinds zijn bekering veel tegenstand van zijn omgeving. Toen zijn werkgever erachter kwam dat Rostam christen was geworden, moest Rostam 80 procent van zijn salaris inleveren. De situatie verslechterde de afgelopen tijd. Rostam verdient nu nog eens 30 procent minder. “Ik moet langer werken, in plaats van acht nu twaalf uur. Collega’s vertellen me wel eens dat ze veel respect voor me hebben en dat ze vinden dat het goed is wat ik doe. Ze spreken zich niet in het openbaar uit, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen.”

Bid voor Rostam en zijn gezin. Bid dat zij vrede en rust in hun hart ervaren en bid dat God hen draagt door deze zware periode heen. Bid ook om kracht voor Rostam. Hij is uitgeput door de lange dagen die hij maakt op zijn werk. ’s Avonds gaat hij dan nog naar zijn bijbelstudiegroep.

Denk in uw gebeden ook aan de werksituatie van Rostam. Bid dat zijn salaris niet verder naar beneden gaat en bid dat collega’s hem tot steun zullen blijven.

Bid voor de vele andere geheime gelovigen in Iran. Bid dat zij manieren vinden om hun geloof te belijden en kunnen groeien in geloof.

Heeft u al een brief gestuurd naar de president van Iran? Zo niet, ga dan naar de website en roep president Mahmoud Ahmadinejad op om het recht op samenkomsten voor christenen te garanderen!