Indonesië: Vlam kan zo weer in de pan slaan in christelijk gebouwencomplex

Het is momenteel rustig op het terrein van een christelijk gebouwencomplex in de buurt van de stad Jakarta op het Indonesische eiland Java. Maar de bewoners zijn bang dat de vlam zo weer in de pan slaat zodra extremistische moslims iets niet zint.

Vorig jaar meldde een groep radicale moslims zich met wapens aan de poort van het complex. Deze omheinde, christelijke wijk herbergt een school, medische post, een kerk, een boerderij, studentenhuizen voor zendingsopleidingen en andere trainingsfaciliteiten. De moslims eisten dat in elk geval de medische post en de school hun deuren zouden sluiten. Zij zien de sociale hulp die de christenen bieden als mogelijkheid om moslims te bekeren tot het christendom. Deze ‘evangelisatieactiviteiten’ zijn hen een doorn in het oog.

Daniel, directeur van een partnerorganisatie van Open Doors en woonachtig in de christelijke wijk, ging in gesprek met de moslims. Deze doorgewinterde zendeling op leeftijd maakte al heel wat mee, maar de dreiging werd hem dit keer bijna te veel. De situatie was zo beangstigend, dat Daniel zwichtte en een compromis sloot met de moslims. Hij ondertekende een document waardoor hij instemde met onder meer de sluiting van de medische post.

Op dit moment proberen de lokale christenen zo goed en zo kwaad als het gaat te leven met moslims als naaste buren, maar de continue dreiging maakt het moeilijk.

Vraag God de christenen te beschermen. Bid dat zij wegen vinden om uit te reiken naar mensen die medische hulp of onderwijs nodig hebben.

Wilt u in uw gebeden ook aan Daniel denken? Bid dat hij de angst en druk het hoofd kan blijven bieden. Bid ook voor zijn inspanningen om met de moslims in gesprek te blijven.

Bid ook voor de moslims in de regio van Jakarta. Bid dat zij in gesprek willen blijven gaan. Bid dat er geen irritaties ontstaan en zij een nieuwe aanleiding vinden om gewapend naar de christelijke gebouwen te trekken.