Israel/Palestijnse gebieden: Pauline Ayyad ervaart Gods steun in groot verlies

Het verdriet om het verlies van haar echtgenoot Rami is na twee jaar nog niet veel minder geworden. Maar Pauline Ayyad voelt zich gesterkt door het vooruitzicht dat Rami in de hemel is en dat er een dag komt dat ze weer samen zijn. Ze is ervan overtuigd dat God voor haar en haar kinderen zorgt en vindt steun in Hem.

Gisteren, 7 oktober, was het twee jaar geleden dat Rami Ayyad op gruwelijke wijze werd vermoord door mensen die het niet konden uitstaan dat hij openlijk getuigde van zijn geloof in Jezus Christus. Rami was beheerder van de enige christelijke boekwinkel in Gaza. Pauline bleef na zijn dood alleen achter met twee kinderen. Ze was zwanger van de derde.

Vooral de oudste zoon George (4) heeft het er erg moeilijk mee dat hij geen vader meer heeft. Hij mist zijn vader het meest als hij leeftijdsgenootjes met hun vader ziet spelen. Hij kan maar moeilijk begrijpen waarom zijn vader er niet meer is.

Pauline voelt zich gesteund door het wereldwijde gebed, maar vraagt ook te blijven bidden voor haar en haar familie. Haar ouders en andere familieleden zijn nog in Gaza, terwijl Pauline op de Westelijke Jordaanoever is. Momenteel is het door de slechte omstandigheden in Gaza voor Pauline geen optie om terug te gaan.


Bid voor Pauline. Na fases van shock, boosheid en andere extreme emotionele gevoelens voelt het voor haar momenteel alsof ze aan een nieuwe periode van haar leven begint. Bid dat ze haar leven op kan pakken en het verlies een plek kan geven.

Bid ook voor de kinderen George, Wissam (3) en Sama (1). Bid dat ze elkaar en hun moeder tot steun zijn.

Bid ook voor mogelijkheden voor Pauline om haar familie te bezoeken.