Bid voor christenen in Vietnam

Hoewel er in Vietnam officieel godsdienstvrijheid is, hebben in de praktijk veel christenen het erg moeilijk. SDOK ontmoette eind oktober in Vietnam christenen die te lijden hebben onder vervolging. Ze zijn mishandeld en bedreigd door de politie, uit hun gemeenschap verstoten, kregen geldboetes opgelegd of hebben zelfs gevangen gezeten. Op de vraag wat wij voor hen kunnen betekenen, antwoordden ze zonder uitzondering hetzelfde: “Bid voor ons!”

Dank God dat Zijn kerk in Vietnam groeit.

Bid voor moed, kracht en troost voor Vietnamese christenen.

Bid dat de communistische overheid de christenen met rust zal laten.