Somalië: Mohamud vlucht uit vluchtelingenkamp

Mohamud uit Somalië heeft zijn echtgenote, vier kinderen en zijn moeder achtergelaten in een vluchtelingenkamp in Kenia, omdat het voor hemzelf daar te gevaarlijk werd. Mohamud is met de dood bedreigd en zijn eenvoudige huisje in het kamp is met stenen bekogeld.

Mohamud vluchtte in 2002 uit Somalië toen hij en zijn familie ook al met de dood werden bedreigd door radicale moslims. Mohamuds inmiddels overleden vader coördineerde activiteiten voor een christelijke organisatie toen ze nog in Somalië woonden. Daardoor was bekend dat de familie christen was en werden ze na de dreigementen gedwongen te vluchten.

Kort geleden werden 13.000 nieuwe vluchtelingen in het kamp geplaatst waar Mohamud al zeven jaar woont. Door zijn werk als vertaler komt hij veel in aanraking met nieuwkomers. Tussen de nieuwkomers bleken oude bekenden te zitten uit Somalië. Zij kregen lucht van Mohamuds aanwezigheid en volgens Mohamud zitten zij achter de aanval en dreigementen van november. “Het is voor ons niet veilig om in Kakuma te blijven. We móeten weg daar.”

Bid voor Mohamud en zijn familie. Mohamud maakt zich ernstige zorgen om de veiligheid van zijn vrouw, kinderen en zijn moeder. Bid dat de familie herenigd wordt en op een veilige plek een nieuw bestaan op kan bouwen.

Bid ook voor werk voor Mohamud om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij durft zich op dit moment niet aan te bieden als vertaler, omdat hij bang is met de verkeerde mensen in contact te komen. Mohamud weet niet wie hij wel en niet kan vertrouwen.

Bid ook voor de christenen die in Somalië blijven. Bid voor standvastigheid en veiligheid. Bid dat deze geheime gelovigen niet worden ontdekt.