In het geheim kerst vieren

“Het is moeilijk om hier het kerstfeest te vieren. We doen het wel, maar op zo’n manier dat de politie ons niet snel zal ontdekken”, zegt geheime gelovige Kamal. Geen kaarsen en kerstklanken in veel landen in de Moslimwereld tijdens kerst. Een uitbundig feest om de geboorte van Christus te vieren is er voor geheime gelovigen niet bij. Toch proberen ze, zij het in het diepste geheim, stil te staan bij de komst van het Licht der wereld.

Zoals ook Fardin uit Iran: “Vorig jaar kwamen we met onze celgroep wel bij elkaar, maar moesten we heel voorzichtig zijn. In diezelfde tijd was het de gedenkdag van een overleden mullah. Dat maakte het extra ingewikkeld. We konden dus niet erg open zijn in onze vreugde of een feest vieren bij iemand thuis. We hebben toch stil gestaan bij de geboorte van de Here Jezus. Niet precies op de 25ste december, maar gewoon op een dag dat we anders ook zouden samenkomen, zodat het niet zou opvallen.”

Daar waar ze zijn, proberen deze dappere christenen met het Evangelie licht in de duisternis om hen heen te brengen. Laten we voor hen bidden deze kerstdagen.

Bid voor de vele geheime gelovigen in de Moslimwereld die het feest van het Licht der wereld in duisternis en stilte moeten vieren.

Bid dat zij een licht kunnen zijn voor de mensen om hen heen, op zo’n manier dat ze niet ontdekt worden.

Bemoedig Ruth online. Geheime gelovige Ruth uit het Midden-Oosten ontvluchtte haar land, omdat haar familie haar dreigde te vermoorden. Ze viert kerst alleen, in een land waar ze de taal niet spreekt en nauwelijks mensen kent. Laat haar weten dat ze niet wordt vergeten.