Somalië: Familie bindt Nurta aan boom na bekering

Volgens haar ouders is de 17-jarige Nurta Mohamed Farah of Bardher uit Somalië gek geworden. Ze dachten hun dochter wel op andere gedachten te kunnen brengen nadat was uitgekomen dat Nurta christen was geworden. Ze gingen met haar naar een dokter, die haar medicijnen voorschreef vanwege een geestesziekte.

Er veranderde niets, Nurta hield vast aan haar nieuwe geloof. Nurta werd geslagen, maar ook dat zorgde er niet voor dat ze terugkeerde naar het geloof van haar ouders. Twee weken lang werden vervolgens in haar nabijheid koranverzen opgelezen over genezing. Maar Nurta bleef Christus trouw.

Vervolgens werd Nurta aan een boom gebonden. Een maand lang zat ze overdag geketend aan de boom. ’s Nachts werd ze in een kleine kamer gestopt. Andere christenen zien wel wat er gebeurt, maar kunnen niets doen. Ze vrezen ook voor hun eigen leven. Bekering van de islam tot een andere godsdienst in Somalië wordt in de maatschappij niet geaccepteerd. De Somalische christenen roepen op tot gebed.

Bid voor Nurta. Bid dat God haar kracht geeft om de mishandeling en vernedering te doorstaan. Bid ook voor haar ouders, dat zij stoppen met het geweld tegen hun dochter.

Bid voor wijsheid voor de christenen om Nurta heen. Ze willen wel helpen, maar weten niet goed hoe ze haar op een veilige manier tot steun kunnen zijn.

Bid voor de leiders van Somalië. Vraag God om hun hart te veranderen en om te zien naar hun medemensen.