Bangladesh: Rafiqul en zijn gezin vluchten voor geweld

Tijdens een bijeenkomst in het huis van Rafiqul slaat Pastor Ismail ferm op de koran. “Dit is de originele koran, en dit is de Bijbel.” Hij houdt beide boeken omhoog ter illustratie.

Pastor Ismail antwoordt op een vraag van een van de bezoekers waarom hij een christelijk boek meegebracht heeft. Een storm van verontwaardiging barst los onder de bezoekers. De meesten zijn moslim. “Hoe durft hij op de koran te slaan!” Het gevolg van de woede is een regen van stenen en stokken die neerdaalt op het huis van Rafiqul. Van het huis blijft weinig over.

Een paar maanden eerder komt Rafiqul tot geloof als Pastor Ismail, een bekeerde imam, hem over God vertelt. Waar Rafiqul eerst leefde van drugs, en daar zelfs een tijdje voor in de gevangenis zat, leeft hij nu voor Jezus. Elke vrijdag opent hij de deuren van zijn huis om samen met 22 gelovigen God te aanbidden en bijbelonderwijs te ontvangen.

Nu moet Rafiqul samen met zijn gezin onderduiken, uit angst voor nog meer gewelddadigheden. Pastor Ismail is zo onder druk gezet dat hij zijn geloof in God ontkent. Ook de 22 gelovigen zijn erg ontmoedigd en vrezen voor hun leven en dat van hun families.

Bid voor Rafiqul en zijn gezin, dat ze niet ontdekt worden op de plek waar ze nu zitten en dat ze kracht mogen krijgen van God om te volharden in het geloof.

Bid voor Pastor Ismail dat hij mag vertrouwen op God en weer voor zijn geloof uit zal komen.

Bid voor de 22 gelovigen die in angst leven. Bid dat God hen versterkt en bemoedigt.