Midden-Oosten: Geheime gelovige Ruth krijgt verblijfsvergunning

Opluchting en dankbaarheid in het leven van geheime gelovige Ruth uit het Midden-Oosten. Ze heeft een verblijfsvergunning gekregen voor het land waar ze naartoe is gevlucht.

Ruth is het gezicht van de Campagne Geheime Gelovigen. Vorig jaar vroegen we u regelmatig gebed voor haar en zetten we ook een bemoedigingsactie voor haar op touw om haar te steunen.

Ruth moest vluchten uit het Midden-Oosten, omdat haar familie haar dreigde te vermoorden. Ruth was in het geheim christen geworden, liet zich in het geheim dopen en trouwde in het geheim met een christelijke man. Maar haar geloof kwam uit en Ruth kon niet in haar eigen land blijven. Al meer dan twee jaar zat ze in spanning over de vraag: waar kan ik een nieuwe toekomst opbouwen?

Toch blijft de situatie voor Ruth ook gespannen. Haar echtgenoot is nog in Ruths vaderland. De vraag is of hij zich bij Ruth kan voegen.

Dank God voor deze uitkomst in de situatie van Ruth. Er zijn nog steeds onzekerheden, maar dank God dat deze lange periode van onzekerheid over de verblijfsvergunning voorbij is.

Wilt u ook blijven bidden voor Ruth? Ze is opgelucht, maar ook in de war door de huidige situatie. Hoe gaat het nu verder? Wat gebeurt er met haar man? Bid voor rust, wijsheid en overzicht.

Bid ook voor de relatie van Ruth en haar echtgenoot. Ze zijn al zoveel jaren van elkaar gescheiden en praten alleen met elkaar via de telefoon. Dat contact zorgt soms voor de nodige spanningen.

PS. Wilt u blijven bidden voor Pakistan? Open Doors is inmiddels een noodhulpactie gestart om de christelijke slachtoffers van de watersnood in Pakistan van drinkwater, voedsel en medicijnen te voorzien.