Vrijlating Asia Bibi onzeker

In de vorige Ingeschakeld (24 november) deelde we u mee dat Asia Bibi gratie heeft gekregen van de president van Pakistan. De afgelopen week is echter gebleken dat het nog zeker niet definitief is dat Asia vrijkomt. Volgens het hooggerechtshof heeft de president niet de juiste juridische wegen bewandeld om gratie te verlenen. Ondertussen is er door radicale moslims hevig geprotesteerd tegen de gratieverlening. Er is zelfs een beloning uitgeloofd voor het doden van Asia.

Namens Asia vragen we u dringend om vooral te bidden voor de veiligheid van haarzelf en haar gezin.

En bid alstublieft dat Asia tóch vrij zal komen.