Zorg om Egyptische christen

Christenen in Egypte maken zich ernstig zorgen over broeder Emmanuel. Deze 40-jarige christen is vanuit de islam tot geloof gekomen en heeft al veel lijden moeten doorstaan. Tijdens eerdere gevangenschappen is hij zwaar mishandeld. Lokale werkers van SDOK vrezen dat Emmanuel vorige week opnieuw gearresteerd is en roepen op tot gebed voor hem en zijn gezin.

Bid om bescherming voor deze Egyptische broeder en zijn gezin.

Bid dat hij zal ervaren dat God met hem is (Romeinen 8: 31).