Somalië: Nurta vermoord om Christus

Overdag vastgebonden aan een boom en ’s nachts opgesloten in een kleine, donkere kamer. In juni vroegen we gebed voor Nurta Mohammed Farah. Haar leven veranderde ingrijpend toen zij de islam de rug toekeerde en christen werd. Nurta vluchtte naar familie, omdat ze sinds haar bekering zo slecht werd behandeld door haar ouders. Op 25 november werd ze doodgeschoten.
Nurta was één van de weinige christenen in Somalië. Als christen kun je in dit land je geloof alleen in het diepste geheim uitoefenen. De sociale controle is groot en de overheid hanteert streng islamitische wetten. Daarnaast neemt de macht van islamitische extremisten toe. Eerder dit jaar vroegen we uw gebed voor het 15-jarige christenmeisje Anab Ghelle Hassan en voor de kinderen van de christelijke Abdullah. Zij werden ontvoerd door de extremistische islamitische organisatie al Shabaab. Sindsdien hebben we niks meer van hen gehoord.

Bid dat de ouders en familie van Nurta aan het denken worden gezet over haar geloof en dat zij zelf ook Jezus Christus leren kennen.

Bid om wijsheid en bescherming voor alle geheime gelovigen in dit land. Bid ook om troost en bemoediging voor de christenen met wie Nurta contact had.

Bid om bescherming en vertrouwen voor Anab en de kinderen van Abdullah. Bid dat zij een teken van leven kunnen geven. Bid ook voor de algehele situatie van christenen in Somalië.