Golf van arrestaties in Iran

Op tweede kerstdag werden in Teheran 25 christenen gearresteerd. Elf van hen zijn vrijgelaten nadat ze beloofden niet meer te zullen deelnemen aan christelijke activiteiten. De overige veertien christenen zitten nog steeds vast. Sinds deze arrestaties zijn er in verschillende steden meer dan zestig christenen gearresteerd, waarvan velen nog vastzitten. Er zijn berichten dat sommige van de gearresteerde christenen mishandeld zijn.

De gouverneur van de provincie Teheran bevestigde de arrestaties en schreef ze toe aan de ‘bederfelijke’ invloed die deze christenen hebben. Hij waarschuwde dat meer arrestaties zullen volgen. Tegen geen van de gearresteerde christenen is nog een formele aanklacht ingediend.

Bid voor de christenen die gevangen zitten. Bid dat ze in hun cel de vrede van God zullen ervaren, en bid voor hun vrijspraak.

Bid voor voorganger Youcef, die ter dood veroordeeld is. Bid dat hij in hoger beroep zal worden vrijgesproken.

Bid dat christenen in Iran niet bang zullen zijn, maar Gods leiding en houvast zoeken.

Dank God voor de vele bekeringen in Iran!