Talibanland: ‘Zegen uw vervolgers’

Deze week vragen we uw gebed voor christenen in Afghanistan en Pakistan. Afgelopen maandag werd Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden in Pakistan gedood door het Amerikaanse leger. Daarop heeft de terreurorganisatie gedreigd met vergeldingsacties.

Open Doors-oprichter Anne van der Bijl benadrukt dat het belangrijk is om te blijven bidden. Voor de christenen in deze landen en ook voor Al-Qaeda. In Romeinen 12:14 staat immers ‘Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.’ “Dit is een tijd van reflectie”, zegt Anne. “Wat drijft ons: Wraak of vergeving?” Anne vroeg regelmatig gebed voor Osama Bin Laden. “Ook nu blijf ik bidden, want er zijn nog meer leiders in deze organisatie.”

Christenen in Afghanistan en Pakistan hebben geregeld te maken met geweld door moslimextremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Er wordt gevreesd dat zij ook doelwit worden van wraakacties door moslims.

Bid voor de christenen in Afghanistan en Pakistan die te maken hebben gehad met gewelddadigheden door Al-Qaeda. Bid dat God hun de kracht geeft om hun aanvallers te vergeven.

Bid ook dat de christenen in deze regio geen doelwit worden van wraakacties van extremistische moslims na de dood van Osama Bin Laden.

Bid ook voor de leden en leiders van Al-Qaeda. Bid dat God hun ogen opent en laat zien dat Hij de enige Ware God is.