Blijf bidden voor Youcef Nardarkhani

Twee weken geleden berichtten we u over het proces tegen Youcef Nadarkhani, de Iraanse voorganger die de doodstraf boven het hoofd hangt wegens afvalligheid van de islam en evangelisatie onder moslims. Zijn zaak is door het hooggerechtshof teruggestuurd naar de lagere rechtbank, die moet onderzoeken of Youcef vóór zijn bekering een ‘oprechte moslim’ was. Zo niet, dan kan zijn vonnis worden herroepen.

Wilt u blijven bidden voor vrijspraak voor Youcef?

Bid dat hij tijdens zijn proces rust en vrede van God ervaart. Bid ook voor Youcefs vrouw en kinderen.