Pakistan: Faryal (13) moet onderduiken vanwege een spelfout

De 13-jarige Faryal Bhatti uit de Pakistaanse stad Abbottabad maakte op haar school een kleine spelfout met grote gevolgen. Op een taaltoets beantwoordde ze een vraag over de profeet Mohammed verkeerd. Faryal schreef in plaats van het woord naat, dat in het Urdu lofzang betekent het woord laanat op, dat vloek betekent. Haar docente sloeg haar en lichtte de schoolleiding in. Volgens de school was deze verkeerde spelling serieus genoeg om Faryal te beschuldigen van godslastering.

Faryal en haar familie werden vervolgens bedreigd door woedende moslims. “Het leger moest in actie komen toen protesten uitbraken waarin de menigte opriep om Faryal aan te klagen voor godslastering. Het leger nam Faryal en haar familie mee naar een veilige plek voordat er geweld uitbrak”, vertelt een christelijke advocaat.

In Pakistan kan de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd wanneer iemand wordt aangeklaagd wegens het beledigen van de islamitische godsdienst. Christenen in de omgeving van Faryal zijn angstig. Ouders zijn bang dat hun kinderen op school ook een fout maken die zoveel woede en haat oproept.

Bid voor Faryal en haar familie die inmiddels zijn ondergedoken. Bid dat God Faryal troost en kracht geeft.

Bid voor christelijke ouders in de omgeving van Faryal. Bid dat zij en hun kinderen in wijsheid omgaan met hun geloof in Jezus Christus en dat moslims geen reden zien hen van godslastering te beschuldigen.

Bid voor alle christenen die gevangen zitten vanwege godslastering. Bid dat God hen beschermt en kracht geeft.