Verdere beperking van godsdienstvrijheid in Azerbeidzjan

De regering van Azerbeidzjan heeft een nieuwe wet aangenomen om de godsdienstvrijheid in te perken. Wie religieus materiaal verspreidt dat niet door de staat gecensureerd is, kan een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar krijgen, of een boete die kan oplopen tot negen jaarsalarissen.

Azerbeidzjan is een voormalige republiek van de Sovjet-Unie. Een aanzienlijk gedeelte van de bevolking is islamitisch. De overheid en de staatsmedia moedigen de bevolking aan om terug te keren naar de islam, de religie van hun voorouders. De laatste jaren wordt de godsdienstvrijheid steeds verder ingeperkt door de overheid van Azerbeidzjan. (Bron: VOM Canada / Forum18)

Bid dat de regering van Azerbeidzjan bezwijkt onder de internationale druk en stopt met het schenden van de rechten en vrijheden van haar volk.

Bid dat christenen in het land sterk staan in hun geloof en getuigenis, en dat het aantal christenen groeit.