Vervolging in China toegenomen

Volgens de organisatie China Aid is de vervolging van kerken en individuele christenen in China in 2011 sterk toegenomen. Het aantal christenen dat te maken kreeg met mishandeling, arrestatie of veroordeling lag het afgelopen jaar 42 procent hoger dan in 2010. Daarmee is 2011 het zesde jaar op rij dat vervolging is toegenomen.

Opvallend waren met name de acties van de overheid tegen grote ongeregistreerde huisgemeenten, zoals de Shouwang gemeente en de Linfen gemeente.

Bob Fu, directeur van China Aid: “Huiskerken in China die alleen Christus als het hoofd van de kerk erkennen en die toegewijd zijn om te evangeliseren, zijn genoodzaakt om ondergronds te gaan, waardoor ze zich schuldig maken aan ‘illegale religieuze activiteiten’. Ze moeten bereid zijn om de prijs daarvoor te betalen.”

Dank God voor de grote trouw van christenen in China, die God blijven dienen ondanks intimidatie, bedreigingen of arrestaties.

Bid dat ze Gods liefde laten zien aan hun vervolgers.

Dank dat Gods gemeente in China blijft groeien.