Twee kerkgebouwen in Vietnam verwoest

De lokale Vietnamese overheid heeft twee nieuwe kerkgebouwen vernietigd. Ook heeft ze gedreigd om een derde kerk te slopen.

De kerken horen bij de etnische minderheid van de Hmong christenen. Eén van de twee kerkgebouwen die gesloopt zijn, hoorde toe aan een kerk die niet geregistreerd is bij de overheid.

Het aantal christenen onder de Hmong-bevolking is de afgelopen jaren gegroeid tot naar schatting 400.000 gelovigen. De christenen staan onder zware druk vanuit de overheid, worden vervolgd en geïntimideerd. Een bron laat weten dat veel kerken hebben geprobeerd zich te laten registreren, maar dat ambtenaren weigeren de aanvragen in behandeling te nemen.


Bid voor de verdrukte broeders en zusters in Vietnam, dat zij en kerkleiders stand mogen houden en hun geloof groeien mag ondanks alle tegenwerking.

Bid dat harten van degenen die de Hmong-christenen vervolgen worden verzacht.

Bid voor hen die in gevangenissen zitten, bid voor hen die achterblijven met hun gezinnen.

Bid ook voor de gezinnen na vrijlating voor trouw aan God.