Irak: Alin (8) heeft geen vrienden omdat ze christen is

“Alin is 8 jaar, houdt van wiskunde en is behoorlijk slim. Ze houdt er zelfs van om haar huiswerk te doen”, zegt haar vader trots. Ze gaat naar school, maar heeft daar niemand om mee te spelen en is een vreemde voor de kinderen om haar heen. Dat komt omdat ze christen is. Alin: “Ik vertel aan mijn klasgenoten dat ik een christen ben, maar ze geloven me niet. Voor hen zal ik altijd moslim zijn.”

“Voor ons is dat het moeilijkste van alles”, vertelt de moeder van Alin. “Toen wij christen werden wisten we dat onze familie dat onverdraaglijk zou vinden, maar we hadden niet verwacht dat ons kind ook niet geaccepteerd zou worden. Wij hebben elkaar, maar zij heeft helemaal niemand. Toch blijft ze anderen over haar geloof vertellen.”

In Irak staan christelijke gezinnen zoals dat van Alin er vaak alleen voor. Ze worden bijvoorbeeld door familie verstoten en door hun directe omgeving genegeerd. Kinderen uit zulke gezinnen hebben vaak de grootste moeite om op school vrienden te maken, zoals in het geval van Alin. Deze week vragen we u voor deze eenzame kinderen en hun familie te bidden.

Bid dat Alin ondanks haar eenzaamheid blijft vasthouden aan haar geloof.

Bid ook om verandering en respect voor Alin door haar klasgenoten.

Bid dat de vader en moeder van Alin in contact komen met andere gezinnen, zodat zij met anderen hun geloof kunnen delen.