Irak: Christelijk dorp overvallen

“Wij hebben het gezag hier en zullen pakken wat we willen”, riepen gewapende mannen tijdens hun aanval op Jami Rabatki, een christelijk dorp in het noorden van Irak. Afgelopen maand werd het dorp plotseling overvallen door mannen die reden in auto’s van de Koerdische overheid. Om de inwoners bang te maken vuurden de mannen een uur lang schoten af in de lucht. Het dorpshoofd, Zaya B. Khoshaba, werd in zijn hoofd geschoten.

Jami Rabatki heeft geen Koerdische inwoners, er wonen enkel Assyrische christenen. De inwoners verweren zich al sinds de jaren 90 tegen pogingen tot landonteigening. Na het einde van de Golfoorlog in 1991 was Irak jarenlang in tweeën gedeeld, waarbij Noord-Irak werd geleid door Koerdische partijen. Nu is het land officieel weer één geheel, maar het noorden is veel stabieler dan de rest van Irak. Veel christelijke vluchtelingen uit andere delen van het land vonden een veilig heenkomen in de noordelijke regio.

Het is dus extra verontrustend dat de aanval juist hier heeft plaatsgevonden. Een veldwerker van Open Doors geeft aan dat dit kan leiden tot een nieuwe emigratiegolf van Iraakse christenen. “Dit is één incident dat in het nieuws komt, maar mij is verzekerd dat het regelmatig gebeurt. Laten we hopen en bidden dat aanvallen tegen christenen zullen stoppen.”

Bid om rust en vrede voor de inwoners van het dorp Jami Rabatki. Bid dat het dorpshoofd goed zal genezen van zijn verwondingen.

Er is niemand gearresteerd voor deze aanval. Bid dat de lokale overheid ingrijpt om het geweld tegen christenen tegen te gaan.

Bid om vrede. Bid om een oplossing voor de instabiele situatie in Irak waardoor al jarenlang duizenden slachtoffers vallen.