Iran: Twintig christenen gearresteerd

Christenen in Iran vragen ons te bidden voor hun land, na een nieuwe golf van arrestaties. In de steden Teheran, Karaj, Isfahan en Tabriz zijn de afgelopen maanden twintig christenen gearresteerd. Velen van hen hebben een moslimachtergrond.

Ebrahim is een van deze moslimbekeerlingen. Hij werd begin maart gearresteerd en eind april voorwaardelijk vrijgelaten. Eind augustus werd hij opnieuw door de veiligheidspolitie gearresteerd, samen met Masoud (een moslimbekeerling) en Sevada (een Armeense christen). Dit gebeurde tijdens een inval op het werk van Masoud. De drie mannen zitten nog steeds vast.

Evangelisatie, Bijbelonderwijs en het verspreiden van de Bijbel in het Farsi is verboden in Iran. Het regime treedt hard op tegen actieve huiskerkleden. Toch blijft het aantal geheime gelovigen groeien. Pastor Saeed Abedini, die sinds september 2012 gevangen zit, heeft deze maand president Rouhani een brief geschreven. Saeed vraagt daarin om zijn vrijheid en dat hem recht wordt gedaan.

Bid voor hen die gevangen zitten vanwege hun geloof en christelijke activiteiten. Bid dat ze dagelijks de vrede en aanwezigheid van Jezus Christus zullen ervaren.

Bid dat Iraanse huiskerkleiders en christenen die huiskerken bezoeken wijsheid ontvangen en leiding van de Heilige Geest bij hun activiteiten.

Dank voor de vrijlating van Maryam Jalili en Mitra Zahmati afgelopen woensdag! De twee vrouwen hebben 2,5 jaar in de gevangenis gezeten wegens evangelisatieactiviteiten en het bezoeken van ‘illegale samenkomsten’.