Christenen in Laos vals beschuldigd

Een groep christenen in een dorp in Laos is vals beschuldigd van de dood van drie mannen.

In maart 2013 bezochten twee evangelisten drie afgelegen dorpen in Laos. 178 mensen kwamen daarbij tot geloof en 18 mensen lieten zich dopen. Kort na de komst van de evangelisten overleden onverwacht drie mannen in het dorp. Een stierf door verkeerde medicijnen, een overleed in zijn slaap en de derde overleed door een ongeluk met elektriciteitskabels.

De medicijnman van het dorp concludeerde dat de dood van de mannen kwam door de nieuwe religie die, zonder toestemming van de voorouders, was ge├»ntroduceerd in het dorp. “Christenen moeten hun geloof afzweren of het dorp verlaten, anders vallen er meer doden,” waarschuwde de medicijnman.

Het dorpshoofd werd boos op de christenen en organiseerde een bijeenkomst voor het hele dorp. Ook het leger en politieambtenaren waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de christenen gedwongen om hun geloof af te zweren.

Bid voor deze christenen in Laos!