Minstens 2.123 christelijke martelaren in 2013

In Syrië kwamen in 2013 ten minste 1.213 christenen om door gericht geweld tegen christenen. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens voor de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging, die op woensdag 8 januari wordt gepubliceerd. Wereldwijd werden 2.123 christenen gedood om hun geloof.

Waarschijnlijk ligt het totale aantal christelijke martelaren nog vele malen hoger. Voor dit onderzoek naar christelijke martelaren werden enkel in media en op internet geregistreerde geweldsincidenten meegerekend. “In Syrië willen radicaalislamitische opstandelingen de sharia invoeren en Syrië tot een volledig islamitische staat maken. Daarnaast zien criminelen in christenen een makkelijk doelwit, omdat veel christenen de wapens niet oppakken om zich te beschermen”, zegt Open Doors-directeur Tjalling Schotanus.

Na Syrië volgt Nigeria met minstens 612 christelijke martelaren. De kerk in Noord-Nigeria staat zwaar onder druk. In 2013 kwamen verschillende voorgangers door geweld om het leven. Vanwege de bomaanslag op een kerk in Pakistan en het gerichte geweld tegen christenen in Egypte kwamen in deze beide landen meer dan tachtig christenen om het leven.

Bid dat er een einde komt aan de voortslepende burgeroorlog in Syrië. Bid om bescherming voor Syrische christenen die lijden door geweld dat vaak specifiek tegen hen is gericht.

Bid om troost en kracht voor de nabestaanden van de vele christelijke martelaren in Nigeria. Bid voor de weduwen die nu alleen voor hun gezin moeten zorgen.

De haat tegen christenen in Pakistan lijkt toe te nemen. Bid voor familie en vrienden van de tientallen slachtoffers van de bomaanslag op een kerk in Peshawar afgelopen september.