Bemoedig Bijbelschoolstudenten in het Himalaya-gebied

In het noorden van India wonen tientallen jongeren voor een periode bij elkaar om een tweejarig bijbeltrainingstraject te volgen. Ze komen uit Bhutan, Nepal, India en Myanmar; uit gebieden waar men argwanend of zelfs vijandig ten opzichte van het Evangelie staat.

Toch hebben zij maar één doel voor ogen: als ze de bijbelschool hebben afgerond willen ze terug naar hun eigen land en volk om het Evangelie door te geven.

Eén van de studenten zei tegen een medewerker van SDOK: “Ik ben niet bang om terug te gaan naar Bhutan. Wat ze me ook aan zullen doen, zelfs al word ik gevangen gezet, de woorden van Galaten 2:20 bemoedigen mij: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.”

Een student uit Nepal vertelde: “In de omgeving waar ik vandaan kom ben ik een van de weinige christenen. Soms voel ik me eenzaam. Maar de wetenschap dat ik broeders en zusters heb op andere plaatsen, bemoedigt mij. God zal mij wijsheid geven, dat heeft Hij beloofd.”

Bemoedig studenten van deze bijbelschool met een kaart!

Download deze informatie en het adres.
Download Engelse bemoedigingsteksten.