Blog: Buitengewone moordenaar

De moslimleider in Bangladesh was geschokt toen hij evangelist Andrew in zijn huiskamer aantrof, terwijl hij samen met zijn eigen familie zat te eten!

Hij was geschokt, omdat hij niet zo lang geleden een grote beloning had uitgeloofd om deze christen te vermoorden. Nu was Andrew in zijn huis en vertelde aan zijn eigen familieleden over Jezus. “Wat is hier aan de hand?” schreeuwde hij. “Wat doet deze man, deze ongelovige, deze vijand van Allah in mijn huis?”

Zijn schoondochter begon te vertellen. “Ik vroeg hem hier te komen, omdat zijn Jezus, uw zoon – mijn man – heeft genezen.” Haar verhaal ging verder in een stortvloed van woorden. “Hij is achttien jaar ziek geweest, maar vandaag kwam deze christen, Andrew, en bad voor hem. Hij legde zijn handen op hem en nu is hij gezond! Jezus heeft hem genezen!”
De man zag de opwinding in de ogen van zijn zoon, toen deze hem vertelde hoe hij had gevoeld dat de ziekte zijn lichaam verliet. Het was voor het eerst sinds maanden, dat zijn zoon uit bed was gekomen. Voor de eerste keer in achttien jaar voelde hij geen pijn.

De boosheid van de man veranderde in een gevoel van opluchting en blijdschap. Hij ging niet zover dat hij die dag Christus aanvaardde in zijn leven, maar hij werd wel een bondgenoot van christenen in dat gebied en heeft velen van hen voor de gevangenis en vervolging behoed. De man, die eens een prijs op het hoofd van Andrew had gezet, verwelkomt hem nu met open armen.

De Bijbel erbij
‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.’ Johannes 12:32

Het christelijk leven is een kwestie van persoonlijke ervaring. Toen de moslimvader zijn huis binnenkwam, hield Andrew geen preek in drie punten over de drie-enige God. Hij berispte de vrouw en kinderen van deze man niet vanwege hun geloof in Allah. Hij at met deze moslimfamilie, nadat hij met hen gebeden had. Zij hadden een leeg ziekbed, dat was voor hen het bewijs dat God werkelijk bestaat. Wij moeten onthouden dat de waarheden van God voor zichzelf spreken. Wij doen het juiste, telkens wanneer wij het Evangelie aan anderen vertellen. Jezus zal hun harten tot Zich trekken. Wij moeten het bewijs van de werkelijkheid van Christus voor zichzelf laten spreken.

Dit artikel is overgenomen uit het boek Buitengewone Toewijding. Dit boek is niet meer leverbaar.