Pakistan: Sawan Masih krijgt doodvonnis opgelegd

“Degenen die worden aangeklaagd wegens terreur, massageweld en blasfemie zijn allemaal op borgtocht vrijgelaten, maar Masih is beloond met de doodstraf, ondanks gebrek aan bewijs”, schetst advocaat Naeem Shakir de situatie van de christelijke jongeman Sawan Masih.

Sawan kreeg deze week de doodstraf opgelegd en een boete van bijna 1.500 euro, omdat hij tegen een moslimvriend gezegd zou hebben dat Jezus de zoon van Allah is en Mohammed een valse profeet. De moslimvriend diende een jaar geleden een aanklacht tegen Sawan in wegens blasfemie. Een woedende menigte van 3.000 moslims vernietigde de overwegend christelijke woonwijk waar Sawan woonde. Geen van de aanvallers is gerechtelijk vervolgd.

Ook al is de doodstraf nooit daadwerkelijk uitgevoerd in Pakistan, al gaat zijn advocaat in hoger beroep en al zou hij uiteindelijk vrijkomen, Sawan Masih is zijn leven nooit meer zeker. Vaak leiden veroordelingen wegens blasfemie ertoe dat moslims buiten de rechtsgang om het recht in eigen hand nemen.

Hoe verraden hij zich voelt, blijkt uit een door de New York Times gepubliceerde verklaring van Sawan: “Zakenmensen hebben de beschuldiging opgezet om ons land te kunnen afpakken voor hun industrie. Ze hebben mijn vriend daarvoor gebruikt. Ik ben onschuldig.”

Sawan zit nog steeds gevangen. Mocht hij vrijkomen, dan is hij zijn leven niet zeker. Bid dat hij Gods aanwezigheid mag ervaren, ook in het onrecht dat hij ondergaat.

De wet tegen blasfemie wordt vaak misbruikt om persoonlijke geschillen uit te vechten. Blijft u ook bidden voor Asia Bibi, die al sinds 2009 vastzit en wiens situatie uitzichtloos lijkt.

Bid ervoor dat God de harten van hen die kwaad willen en het recht in eigen hand willen nemen, zal raken en hen de liefde van Christus doet laten kennen.