Toenemende vervolging in Sri Lanka

Voorgangers en hun gezinnen dragen de last van de toenemende vervolging in Sri Lanka. Deze vervolging wordt vaak in gang gezet door militante boeddhistische monniken, vastbesloten om de kerk uit te roeien.

Met name kerkleiders op het platteland lijden onder intimidatie, aanvallen op kerkgebouwen en valse beschuldigingen. Veel christelijke gezinnen leven in voortdurende angst. Vrouwen van voorgangers zijn bang dat hun man niet terug zal keren als hij gemeenteleden in afgelegen gebieden bezoekt. Christelijke kinderen worden op school gepest.

Onethische bekeringen
Pastor RanJan en zijn gezin zijn al meerdere keren bedreigd vanwege zijn evangelisatieactiviteiten. Toen een menigte hen omsingeld had, moest de politie ingrijpen en hen in veiligheid brengen. Boeddhistische monniken hebben een aanklacht tegen pastor RanJan ingediend; hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van ‘onethische bekeringen’ en van het verstoren van de vrede. Ondanks deze moeilijkheden groeit de gemeente van pastor RanJan. De voorganger dankt God voor deze groei, maar maakt zich tegelijkertijd grote zorgen om zijn gezin.

Groeiende gemeente
De gemeente van Pastor Daniel komt samen in zijn huis, zoals dat bij veel voorgangers op het platteland gebeurt. Omdat het legaal is om thuis God te aanbidden, is er geen officiële toestemming voor nodig. Maar toen Daniel zijn huis wilde uitbouwen om met de groeiende gemeente te kunnen blijven samenkomen, kwam er veel tegenwerking vanuit de lokale bevolking. De huiskerk is een tijdje dicht geweest om de situatie tot rust te laten komen, maar boeddhistische monniken hebben gedreigd het gebouw aan te vallen als het nieuwe deel in gebruik wordt genomen. Leden van de huisgemeente komen elke dag samen voor gebed en pastor Daniel bezoekt in het geheim mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.

Pastor Daniel en pastor RanJan vragen ons om te bidden voor hen, voor hun gezinnen en voor hun gemeenten.

Bid om Gods bescherming en dat ze sterk en trouw in de dienst aan God zullen blijven.