Blog: Buitengewoon verzoek

Zhang Rongliang is de leider van één van de grootste groepen van huiskerken in China. Deze groep bestaat uit ongeveer tien miljoen Chinese gelovigen, die elke week de diensten bijwonen. In 1998 ondertekenden Zhang en andere leiders van huiskerken – namens vijftien miljoen ondergrondse gelovigen – een document met de titel ‘De geloofsbelijdenis van de huiskerk’. Hierin verzochten zij de communistische regering om te stoppen met het in het openbaar vervolgen van de niet-geregistreerde huiskerken.

Een paar maanden na het openbaar maken van het document werden Zhang en de andere ondertekenaars gearresteerd en in de gevangenis gezet. Zhang werd later weer vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich zou ‘gedragen’ in de komende zeven jaar. Zhang reist nu naar verschillende huiskerken on hen te dienen. Omdat hij zich niet ‘gedraagt’ zoals de regering wil, slaapt Zhang nooit langer dan een paar nachten achtereen in hetzelfde bed.

Toen Paulus in Romeinen 13 schreef dat wij ons moeten onderwerpen aan de overheden, wist hij als geen ander wat de risico’s waren. Hoewel de Romeinse overheid hem vervolgde, bracht hij – door een beroep op hun wet te doen – het Evangelie naar Rome. Zijn verzoek om als Romeins burger behandeld te worden, stelde hem in staat om het Evangelie persoonlijk naar Rome te brengen, hoewel het zijn laatste reis zou worden. Net als Paulus nam Zhang een buitengewoon risico, toen hij zijn officiele verzoek indiende. Het persoonlijke risico dat hij nam, heeft tot gevolg gehad dat velen Christus hebben leren kennen.

Zhang werd in 2006 opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot 7,5 jaar cel. In de gevangenis werd hij slecht behandeld en kreeg hij last van diverse aandoeningen. In 2011 werd Zhang vrijgelaten.

De Bijbel erbij
Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE – Psalm 33:5

Net als Paulus weten de kerleiders van China, dat Hod de overheden heeft ingesteld. Maar zij weten ook dat God het onrecht van een regering niet over het hoofd zal zien. Volgens de overlevering is Paulus door de Romeinen onthoofd. Op een vergelijkbare manier hebben gelovigen in China te maken met grote onrechtvaardigheden van hun huidige regering vanwege hun geloof in Christus. Als het noodzakelijk is om hun leven te riskeren om de gerechtigheid in China te brengen, dan zijn voorgangers zoals Zhang bereid te sterven. Hoe sterk is ons verlangen naar gerechtigheid? Hoe waarderen wij het recht om vrijuit het Woord van God te verkondigen? Bid vandaag voor de gelovigen in China. Vraag God om u te laten zien hoe u hun werk tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk kunt ondersteunen.

Deze blog is overgenomen uit het boek Buitengewone Toewijding. Dit boek is niet meer leverbaar.