Iran: Pastor Behnam Irani geslagen tijdens verhoor

Met zijn gezondheid ging het al niet goed. De Iraanse pastor Behnami Irani wordt slecht behandeld tijdens zijn gevangenschap. In februari was zijn fysieke toestand zo slecht, dat hij moest worden geopereerd om een inwendige bloeding te stoppen. Maar de mishandelingen stoppen niet. Vorige week werd hij tijdens een verhoor door agenten van de nationale veiligheidsdienst geslagen, meldt Middle East Concern.

Behnam Irani werd opgepakt tijdens een kerkdienst en zit sinds 2011 in de gevangenis. Hij heeft een straf van zes jaar gekregen, omdat hij de nationale veiligheid in gevaar zou hebben gebracht. Vorige week moest hij voor een revolutionair tribunaal in de stad Karaj verschijnen. De dagvaarding voor deze zitting klopte volgens Irani niet en daarom diende hij er bezwaar tegen in.

In reactie daarop sloegen agenten van de inlichtingendienst hem tijdens de zitting. Onder dwang namen ze hem mee naar het hoofd van het revolutionair tribunaal, waarna Irani werd afgevoerd naar een onbekende locatie.

Bid dat Behnam Irani zich gesterkt weet door Gods liefde, zelfs op de plek waar hij nu gevangen wordt gehouden. Bid dat God hem omringt en beschermt.

Bid ook voor familie van Behnam, die in grote onzekerheid verkeert over de omstandigheden waarin de pastor vast wordt gehouden. Bid dat er een teken van leven komt.

We vragen u ook te bidden voor de agenten van de inlichtingendienst en het hoofd van het tribunaal, voor wiens ogen Behnam werd mishandeld. Bid dat God de harten van deze vervolgers aanraakt, zodat zij inzien welke onmenselijke daden ze verrichten.

PS. Een lijst met namen van christenen die gevangen zitten in Iran vindt u op de website van Open Doors. Ook de naam van pastor Irani staat hierop. Bidt u voor hen?