Blijf bidden voor Nigeria

Bij drie verschillende aanslagen in het noorden van Nigeria vielen afgelopen zondag tientallen doden. Een van de aanvallen was gericht op een kerk waar christenen samen waren om te bidden. Ook het dorp Chibok werd aangevallen. In april werden driehonderd meisjes ontvoerd uit dit dorp door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram.

Christenen in Nigeria hebben te maken met toenemend geweld. Sinds kort blijft ook dat de Nigeriaanse partnerorganisatie van SDOK doelwit is van Boko Haram. Eind april werd een vrijwilliger vermoord, die zich inzette om gewonde christenen na een aanslag naar het ziekenhuis te vervoeren.

Verder jaagt Boko Haram al enige tijd op Mohammed, één van de medewerkers van onze partnerorganisatie. Op 27 mei vonden ze zijn vader, die bezig was voedsel uit te delen aan arme christelijke gezinnen. De terroristen ondervroegen hem over de verblijfplaats van zijn zoon. Volgens ooggetuigen zeiden ze tegen hem: ‘We kennen je en we weten dat je zoon meehelpt om het christelijke geloof te verspreiden,’ waarna ze hem ter plekke doodschoten.

Mohammed is volledig van slag door de moord op zijn vader. Zijn moeder moest na het horen van het nieuws met een verhoogde bloeddruk worden opgenomen in het ziekenhuis. ‘De hele familie heeft ons gebed en onze steun nodig in deze moeilijke tijd,’ zei een collega van Mohammed.

Bidt u mee voor Mohammed en zijn familie, en voor andere medewerkers van onze partnerorganisatie, die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor onze vervolgde broeders en zusters in Nigeria?