Tadzjikistan: Parvina moet trouwen met een moslim

Parvina woont in Tadzjikistan. Ze is 32 jaar, christen en single. Dat Parvina op 32-jarige leeftijd nog niet is getrouwd, is in haar land hoogst ongebruikelijk. Door haar ouders wordt ze onder druk gezet te trouwen met een moslimman. Ook haar bekering tot het christendom wordt niet geaccepteerd.

Parvina’s ouders aanvaarden niet dat hun dochter christen is en bekritiseren constant Parvina’s geloof. Een Tadzjiek hoort moslim te zijn en het is een grote schande als iemand tot geloof in Christus komt. Moslim-bekeerlingen als Parvina ervaren grote druk om terug te keren tot de islam.

Voor Parvina geldt dat haar ouders haar desnoods willen dwingen tot een huwelijk met een moslim die al is getrouwd. Parvina zou zijn tweede vrouw worden. Hoewel Parvina weigert met de man te trouwen, kan ze door haar ouders en familie worden gedwongen haar ja-woord te geven.

Dank dat Parvina de Here Jezus heeft leren kennen. Bid dat ze op Hem blijft vertrouwen en haar leven in Zijn handen legt.

Bid om bescherming voor Parvina nu de druk om te trouwen wordt opgevoerd. Bid om Gods leiding en kracht.

Bid dat de ouders, familie en beoogde echtgenoot van Parvina haar met rust zullen laten. Wilt u bidden dat ook zij openstaan voor Gods Woord en Christus gaan volgen?