Bangladesh: gewapende overval

Op zondag 29 juni werd er ’s morgens vroeg ingebroken in het huis van Sattar Miah in Bangladesh. Sattar werd aangevallen, toen hij probeerde de inbrekers tegen te houden. “De inbrekers bleken moslims te zijn en ze waren gewapend met stokken en messen”, vertelt een Bengaalse Open Doors-medewerker die contact heeft met de predikant van Sattar. “Ze plunderden het huis en toen Sattar hen wilde tegenhouden werd hij overmeesterd en tegen de grond geslagen.” Eén van de aanvallers zette zijn voet op de nek van Sattar en stond op het punt om zijn keel door te snijden. Het geschreeuw van de familie alarmeerde de buren waardoor Sattar’s leven gespaard bleef.

“De snee in zijn hals was niet diep en we danken God”, zegt dezelfde medewerker, die nog toevoegt dat er is voorzien in medische hulp voor Sattar. “Bid niet alleen voor zijn herstel maar ook voor bescherming van de andere moslimbekeerlingen.”

Twee maanden geleden dienden Sattar en 39 andere moslimbekeerlingen een klacht in bij de politie. Plaatselijke moslims voerden druk op hen uit om terug te keren tot de islam. “De politie sommeerde de moslims om de christenen met rust te laten”, zegt de predikant van de kerk waartoe Sattar behoort. “De moslims hielden zich een poosje rustig, maar toen begonnen ze weer om bekeerlingen te dwingen om hun christelijk geloof af te zweren en om in de moskee om vergeving te vragen.” Al twee jaar hebben de bekeerlingen met deze bedreigingen te maken. Ze worden door de gemeenschap verstoten, ontslagen op hun werk en hun kinderen worden slecht behandeld op school. Maar de christenen volharden in het geloven in de Here Jezus Christus.

Open Doors is in Bangladesh actief om moslimbekeerlingen te bemoedigen, te onderwijzen en praktische hulp te verlenen. Ook worden kinderen van vervolgde christenen voor hun veiligheid soms tijdelijk opgevangen in een kindertehuis.